Gevelreiniging Gevelonderhoud

Hoek van Holland, VvE Planciushof (1051m2)

In opdracht van : VT2000

Vooral in Hoek van Holland waar wind en regen hun werk in de jaren hebben gedaan was het gevelwerk erg vervuild geraakt.

Ondanks de juiste constructie, onstonden er aan de dakranden vervuilde mosplekken.

Ter voorkoming van verdere aantasting en verzwaking van het voegwerk verdiende gevel goed onderhoud.

Na diverse proefstukken en grondig overleg is de juiste werkmethode vast gesteld.

Begin september 2018 hebben wij de gevelreinigings werk gestart.

Het gevelwerk ziet er weer schoon uit voor de komende jaren.